ПР-діяльність лікувальних закладів в умовах кризи

Фахівці зазначають, що кризові ситуації періодично виникають навіть у правильно керованих організаціях охорони здоров’я. Найрізноманітнішими кризовими факторами можуть стати:

Þ серйозна лікарська помилка, що спричинила смерть пацієнта;

Þ спалахи інфекції;

Þ складнощі, які виникають під час акредитації чи атестації лікувальних установ;

Þ серйозні фінансові труднощі, які можуть загрожувати існуванню організації чи спричинити масові звільнення або значні скорочення працівників. У цих, а також у багатьох інших схожих ситуаціях особливого значення набуває комунікація як із зовнішньою, так і з внутрішньою громадськістю. Варі-

Þ


анти дій можуть бути різними. Науковці пропонують брати до уваги кілька основних, про які йтиметься далі.

Вважають, що організації охорони здоров’я набагато краще пристосовані ПР-діяльність лікувальних закладів в умовах кризи до використання проактивних, ніж реактивних за

ходів, коли виникають складні ситуації. Реактивні відповіді передбачають управління кризовою ситуацією шляхом застосування заходів і запрошують зацікавлені сторони звертати увагу на такі ситуації.

Обираючи пристосування, комунікатори також реагують на проблему, але їхня реакція – позитивна і проактивна в тому, що вони беруть на себе відповідальність, активно шукають шляхи розв’язання проблеми, щиро і відкрито повідомляють проблему і дії, до яких вони вдаються, щоб подолати цю проблему.

Запобігання передбачає вжиття активних дій для недопущення виникнення проблеми надалі. У цьому випадку керівники повідомляють зацікавленим сторонам про те, що може виникнути проблема, але що вже вжито ПР-діяльність лікувальних закладів в умовах кризи заходи, щоб запобігти їй та звести її вплив до мінімуму. Не існує такого рівня зусиль, який зміг би забезпечити запобігання всім проблемам, які можуть виникнути в організаціях охорони здоров’я, але багатьом із них можна запобігати, ретельно вживаючи необхідні заходи, а з їхніми на-
слідками можна буде справлятися набагато ефективніше, якщо керівники заклали підвалини взаєморозуміння і довіри між ними та зацікавленими сторонами, повідомивши про потенційні проблеми та заходи запобігання їм чи підготовку до їх розв’язання [46, 281], [46,265].


documentaskuxpp.html
documentaskvezx.html
documentaskvmkf.html
documentaskvtun.html
documentaskwbev.html
Документ ПР-діяльність лікувальних закладів в умовах кризи